Paydaş Memnuniyet Politikası

KTO Karatay Üniversitesi olarak sağladığımız tüm hizmetlerin temel odağı olan “Paydaş Memnuniyeti” ni en üst düzeye taşımak ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek için;

  • Hizmetlerimizi planlarken ve uygularken paydaş odaklı yaklaşımı benimsemeyi,
  • Paydaşlarımızı tanımayı, onların ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz etmeyi, bu ihtiyaç ve beklentileri tam zamanında karşılayarak, yüksek paydaş memnuniyetini sağlamayı ve bu faaliyetleri, sürekli ve sistematik olarak iyileştirmeyi,
  • Paydaşlarımızın geri bildirimlerini alma kanallarımızı sürekli geliştirmeyi,
  • Paydaşlarımızın geri bildirimlerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirmeyi ve çözüm için gerekli desteği vermeyi ve sorunun kök nedenini bularak benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli süreç iyileştirmelerini yapmayı,
  • Kalite Politikamız, Temel Değerlerimiz ve paydaşlarımıza beyan ettiğimiz diğer şartlar ile uyumlu olarak, eğitim-öğretim ve diğer hizmet faaliyetlerimiz kapsamında yer alan standartlara ve yasal mevzuatlara uygun bir şekilde hizmet sunmayı,
  • Paydaş memnuniyeti çalışmalarının etkili biçimde yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynakları temin etmeyi,

taahhüt ederiz.